ചോദ്യം: مجموعة من النسوة لبسن الحجاب الشرعي يخرجن مع محرم…
ചോദ്യം: هل يجوز زيارة أماكن جميلة في الأرض لانشراح الصدر…
ഹോട്ടലുകാരനോ പാചകക്കാരനോ ആയ ഒരാൾക്ക് കാഫിറുകളുടെ കല്ല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം വെക്കുകയോ വിളമ്പുകയും ചെയ്യൽ  അനുവദനീയമാണോ ?? ഈ ഭക്ഷണത്തിലോ…

Q|A

Updated on 2016-02-29T12:57:56+00:00, by admn.